Motul * Repsol

22%
REPSOL MOTO COOLANT & ANTIFREEZE 50% 1,0L (Made in EU) * Dung dịch làm mát pha sẵn 50:50 cao cấp cho động cơ xe motor
20%
MOTUL 7100 4T 10W50 (100% tổng hợp cho xe mô tô, offroad, Exciter, Winner)